Wijkonderneming

Toon lef! staat voor: ‘handen uit de mouwen steken’.

Start een Wijkonderneming door bewoners voor bewoners!

Het gezamenlijk belang en doel van een Wijkonderneming is verbetering van de leefbaarheid in de wijk.

Toon lef! initieert, geeft informatie, ondersteunt of neemt de leiding in het traject. Na realisatie stopt het project en gaat het als duurzaam burgerinitiatief door.

Hoe?

Om te komen tot een goede en realistische Wijkonderneming, worden meestal een aantal fasen doorlopen. Die fasen zijn vergelijkbaar met de gebruikelijke stappen die een zelfstandige ondernemer loopt om tot een ondernemingsplan te komen. In dit geval doorloopt u niet een persoonlijk proces, maar een groepsproces.

De stappen die men kan doorlopen zijn::

  • Een grondige inventarisatie en analyse maken van de wijk
  • Het organiseren van initiatieven die vanuit de kracht van bewoner of cliënt komen
  • Het afstemmen en verbinden met professionele organisaties
  • Het realiseren van een Wijkonderneming (bedrijfsplan, rechtsvorm, bestuur, financiering)
  • Het stimuleren van wijkeconomie

De Wijkonderneming als duurzaam burgerinitiatief is laagdrempelig en toegankelijk voor alle wijkbewoners.