Over Toon Lef (vervolg)

Toon lef! staat voor: ‘hart voor de zaak hebben’.

Toon lef! heeft ervaring in wijkgericht werken en in werken voor mensen met een beperking. Deze ervaring werd in de loop van de tijd ontwikkeld en werkt aantoonbaar. De aanpak is simpel. Er is alleen lef voor nodig om het met elkaar anders te gaan doen.

Visie

Burgers staan centraal in een wijk. Zij zijn de deskundigen. Zij leven hier 24 uur per dag. Zij weten als geen ander van de hoed en de rand. Als er veranderingen moeten komen dan zullen zij dit moeten initiëren. De verandering komt van binnenuit.

Aanpak

In onze aanpak vinden we de balans tussen het proces en het werken vanuit de inhoud. Middel hierbij is de kracht van de burger in de wijk. Toon lef! doet dit door een kwartiermaker in te zetten.

Kenmerkend voor de kwartiermaker is:

  • Loopt voor de troepen uit
  • Inventariseert
  • Treft voorbereidende maatregelen
  • Realiseert gunstige omstandigheden
  • Effent het pad, zodat de uitvoerende partijen kunnen volgen.

 

Toon lef! werkt met actieve wijkbewoners en betrokken professionals. Vanuit deze samenwerking ontstaan vaak verrassende uitkomsten en verbindingen. Duurzame verbindingen van burgers met burgers, winkels en bedrijven, sportverenigingen, scholen en lokale overheidsinstellingen.

De aanpak vanuit Toon lef! staat voor eenvoudig, realistisch en verbindend. Toonlef! onderzoekt:

  • Wat is er al in de wijk?
  • Wat wil men in de wijk?
  • Wie zijn de sleutelfiguren?
  • Wie willen de kar trekken?
  • Hoe gaan we dat aanpakken?

Het effect van deze aanpak is dat het gemeenschapsgevoel van de wijkbewoners wordt versterkt, de buurt mooier wordt en de wijk veiliger. De wijkeconomie ontwikkelt zich. Burgers worden weer trots op de wijk waarin ze wonen.