Kwartiermaker

Toon lef! staat voor: ‘met de voeten in de klei staan’.

Toon lef! wil het verschil maken in de buurt: bewuster en slimmer samenwerken en samenleven.  Wij dagen zowel de burger, als de professional, beleidsmaker en bestuurder uit om het met elkaar anders te gaan DOEN.

Toon lef! is een Advies- en Projectbureau dat zich richt op advies, projectbegeleiding en leiding geven aan projecten die tot doel hebben wijkgericht werken te bevorderen en burgerinitiatieven te ontwikkelen.

Het tonen van LEF kenmerkt zich door:

  • Doelgerichtheid
  • Daadkracht
  • No-nonsense aanpak
  • Buiten kaders denken
  • Synchroniciteit
  • Aansluiten

Voor wie
Wij adviseren en ondersteunen gemeenten, woningcorporaties, wijkraden, (sport)-verenigingen, bedrijven en instellingen bij hun plannen om hun wijken mooier, schoner en veiliger te maken.

Meest actuele project: Oosterplas doet!
Pitch Gunbanen (download de PDF), Folder Oosterplas Doet (download als PDF)

Lees verder »